เมียนมาร์

ภาษาอังกฤษ


n Myanmar
ความหมายเหมือนกับ: ประเทศพม่า
คำที่เกี่ยวข้อง: Burma