เมินเฉย

ภาษาอังกฤษ


v pay no attention
คำอธิบาย: แสดงอาการเป็นปกติไม่สนใจไยดีต่อสิ่งหรือเหตุการณ์ที่ประสบ
ความหมายเหมือนกับ: เฉยเมย , เพิกเฉย , เฉย , เฉยชา , เย็นชา , เมิน , ละเลย
คำที่เกี่ยวข้อง: overlook deliberately , ignore , set brush , set aside
ตัวอย่างประโยค: หากหัวหน้ายังเมินเฉยอยู่ปัญหาคงจะเพิ่มความซับซ้อนมากขึ้น