เพียงใด

ภาษาอังกฤษ


ques how (far, high, long)
ความหมายเหมือนกับ: แค่ไหน , เท่าใด
คำที่เกี่ยวข้อง: how much , how many
adv how much/many
ความหมายเหมือนกับ: แค่ไหน , เท่าใด
คำที่เกี่ยวข้อง: how
ตัวอย่างประโยค: ยิ่งเด็กไม่ได้รับความอบอุ่นจากครอบครัวมากเพียงใด กลุ่มก็จะยิ่งมีอิทธิพลต่อเด็กมากขึ้นเท่านั้น