เพิ่มจำนวน

ภาษาอังกฤษ


v increase
คำอธิบาย: ทำให้มีจำนวนมากขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: เพิ่ม
คำที่เกี่ยวข้อง: grow , multiply , build up
ตัวอย่างประโยค: หนี้สินของเขาเพิ่มจำนวนมากขึ้นทุกวัน จนเขาเองก็กลุ้มใจจะแย่อยู่แล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top