เฝ้าคอย

ภาษาอังกฤษ


v wait
คำอธิบาย: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
ความหมายเหมือนกับ: รอคอย , คอย
คำที่เกี่ยวข้อง: await , look forward to
ตัวอย่างประโยค: ลูกแมวที่หิวโซเหล่านี้ กำลังเฝ้าคอยการกลับมาของแม่
v expect
คำอธิบาย: ตั้งใจรออยู่, รอคอยด้วยใจจดจ่อ
ความหมายเหมือนกับ: รอคอย , คอย
คำที่เกี่ยวข้อง: wait , anticipate , look forward to
ตัวอย่างประโยค: ทุกคนรวมทั้งฉันที่เฝ้ารอพระอาทิตย์ตกหลังเขาด้วยความอดทนแต่สุด ท้ายเมฆมาบังเห็นเพียงลำแสงที่ลอดก้อนเมฆ เพียงแค่นี้หรือที่พวกเราเฝ้าคอย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top