เฝ้า

ภาษาอังกฤษ


v have an audience with/of
คำอธิบาย: ไปหาเจ้านาย
ความหมายเหมือนกับ: เข้าเฝ้า
ตัวอย่างประโยค: พวกเราจะได้เฝ้าองค์ท่านอย่างใกล้ชิด
v keep an eye on
คำอธิบาย: เอาใจใส่มุ่งดูไม่ให้คลาดสายตา
ความหมายเหมือนกับ: เฝ้าดู
คำที่เกี่ยวข้อง: watch , guard
ตัวอย่างประโยค: นายต้องเฝ้าผู้ต้องหาไว้อย่าให้คลาดสายตา