เผื่อแผ่

ภาษาอังกฤษ


v be generous
คำอธิบาย: ให้ผู้อื่นนอกเหนือจากผู้ที่ตั้งใจจะให้
คำที่เกี่ยวข้อง: be liberal be open-handed , be helpful
คำตรงข้าม: เห็นแก่ตัว
ตัวอย่างประโยค: เพื่อนบ้านทำขนมมาให้คุณแม่บ่อยๆ และเผื่อแผ่มาถึงลูกๆ ด้วย