เผอิญ

ภาษาอังกฤษ


adv by chance
คำอธิบาย: ที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวหรือไม่คาดหมาย
ความหมายเหมือนกับ: บังเอิญ
คำที่เกี่ยวข้อง: be accident , accidentally
ตัวอย่างประโยค: วันนั้นเผอิญเจอเพื่อนเก่าเลยคุยกันยาว มารู้ตัวอีกทีก็เกือบเที่ยงคืนแล้ว


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top