เผชิญหน้ากัน

ภาษาอังกฤษ


v confront
ความหมายเหมือนกับ: อยู่ต่อหน้ากัน
คำที่เกี่ยวข้อง: face