เป้าหมาย

ภาษาอังกฤษ


n aim
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , จุดมุ่งหมาย , วัตถุประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: purpose , goal , objective , target
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย
n target
คำอธิบาย: บุคคลหรือสิ่งที่ใช้เป็นเป้าแห่งการโจมตี หรือเป็นศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง , จุดกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: objective , bull´s eye
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
n target
ความหมายเหมือนกับ: เป้า , จุดเล็ง , จุดกำหนด
คำที่เกี่ยวข้อง: butt
ตัวอย่างประโยค: เครื่องบินทิ้งระเบิดได้ตรงเป้าหมายตามจุดยุทธศาสตร์
n aim
คำอธิบาย: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต
ความหมายเหมือนกับ: จุดหมาย , จุดมุ่งหมาย , วัตถุประสงค์ , เป้า , เป้าประสงค์
คำที่เกี่ยวข้อง: purpose , goal , objective , target
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย