เป็นแถว

ภาษาอังกฤษ


adv in rows
คำอธิบาย: อย่างมีลักษณะที่เรียงกันเป็นเส้นเป็นแนว
ความหมายเหมือนกับ: เป็นแนว
คำที่เกี่ยวข้อง: in large numbers
ตัวอย่างประโยค: ถ้ามองออกไปนอกหน้าต่าง จะเห็นต้นมะพร้าวเรียงกันเป็นแถวดูสวยงาม

คำที่มี "เป็นแถว" ในคำ


เป็นแถวเป็นแนว adv in a row
ตัวอย่างประโยค: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนว

เป็นแถวเป็นแนว adv in a row
ตัวอย่างประโยค: แมลงดานาจะวางไข่ซึ่งเป็นเมล็ดเล็กๆ ติดกันเป็นแถวเป็นแนวค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top