เป็นเลิศ

ภาษาอังกฤษ


adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , เยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: superb , perfect , wonderful , terrific , fantastic
ตัวอย่างประโยค: หล่อนมีฝีมือปรุงอาหารเป็นเลิศ
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: ยอดเยี่ยม , เยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: superb , perfect , wonderful , terrific , fantastic
ตัวอย่างประโยค: หล่อนมีฝีมือปรุงอาหารเป็นเลิศ

คำที่มี "เป็นเลิศ" ในคำ


ความเป็นเลิศ n excellence
ความหมายเหมือนกับ: ความเป็นยอด
ตัวอย่างประโยค: มหาวิทยาลัยต้องการความเป็นเลิศในทางวิชาการค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top