เป็นเยี่ยม

ภาษาอังกฤษ


adj superb
ความหมายเหมือนกับ: วิเศษ , เลิศ , ดีเลิศ , ดีที่สุด , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: excellent , precious , best , outstanding , brilliant , splendid
v be number one
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเลิศ , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: be at the top of , top , excel
v be number one
ความหมายเหมือนกับ: เป็นเลิศ , ยอดเยี่ยม
คำที่เกี่ยวข้อง: be at the top of , top , excel


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top