เป็นหนี้สิน

ภาษาอังกฤษ


v get into debt
คำที่เกี่ยวข้อง: be in debt


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top