เป็นประจำ

ภาษาอังกฤษ


adv regularly
ความหมายเหมือนกับ: เสมอๆ , บ่อยๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: frequently , normally , ordinarily , always , often
คำตรงข้าม: เป็นครั้งคราว
ตัวอย่างประโยค: เรื่องทำนองนี้มักจะเกิดขึ้นเป็นประจำ