เป็นนิจ

ภาษาอังกฤษ


adv eternally
ความหมายเหมือนกับ: นิรันดร์ , นมนาน , ชั่วกัลปาวสาน , กัลปาวสาน , ชั่วนิจนิรันดร
คำที่เกี่ยวข้อง: everlastingly , forever
adv regularly
ความหมายเหมือนกับ: เสมอ , เป็นปกติ , เป็นกิจวัตร , สม่ำเสมอ , เป็นนิตย์
คำที่เกี่ยวข้อง: habitually , frequently , often , constantly