เป็นกลาง

ภาษาอังกฤษ


adj neutral
ความหมายเหมือนกับ: เป็นธรรม , ยุติธรรม , เที่ยงตรง
คำที่เกี่ยวข้อง: impartial , fair , unprejudiced , unbiased , equitable
คำตรงข้าม: อยุติธรรม , อคติ , เข้าข้าง , ลำเอียง
ตัวอย่างประโยค: การวางตัวเป็นกลางในบางเรื่องอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนัก
v be neutral
คำที่เกี่ยวข้อง: be impartial , be fair , be unprejudiced , be unbiased , be equitable
ตัวอย่างประโยค: กรรมการในการแข่งขันชกมวยต้องวางตัวเป็นกลางในการให้คะแนน