เปิดเผย

ภาษาอังกฤษ


v disclose
ความหมายเหมือนกับ: บอกกล่าว , แสดงตัว , แสดงตน , เผย
คำที่เกี่ยวข้อง: reveal , divulge , expose , open up , unmask
คำตรงข้าม: ปกปิด , หลบๆ ซ่อนๆ , ลับ , ซ่อนเร้น , เก็บตัว , ซ่อน , ปิดบัง
ตัวอย่างประโยค: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้
v disclose
คำอธิบาย: ไม่ปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: เผย
คำที่เกี่ยวข้อง: reveal , leak , divulge , expose , open up
คำตรงข้าม: ปกปิด , ลับ , ซ่อน
ตัวอย่างประโยค: แหล่งข่าวเปิดเผยว่าผู้จัดการจะตั้งบริษัทใหม่เร็วๆ นี้