เปล่าๆ

ภาษาอังกฤษ


adv in vain
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ได้ผล , ไร้ผล , ไร้ประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง: pointlessly
คำตรงข้าม: มีประโยชน์ , ได้ผล , ได้ประโยชน์
ตัวอย่างประโยค: ถ้าเราสู้กันอย่างรุนแรงก็สิ้นเปลืองกำลังเปล่าๆ
adj empty
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรอยู่ภายใน เช่น ขวดเปล่าๆ กล่องเปล่าๆ
ความหมายเหมือนกับ: ว่างๆ , เปล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: ิblank
คำตรงข้าม: เต็ม
ตัวอย่างประโยค: ร้านค้าขายแค่กล่องเปล่าๆ ก็ได้ใบละเกือบสิบบาทแล้ว