เปลื้อง

ภาษาอังกฤษ


v relieve
คำอธิบาย: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ปลด , ปลดเปลื้อง , ขจัดปัดเป่า
คำที่เกี่ยวข้อง: allay , alleviate , dispel , remove , ease
ตัวอย่างประโยค: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น
v strip off
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , ปลด , แก้
คำที่เกี่ยวข้อง: remove , take off , cast off , undress
คำตรงข้าม: ใส่ , คลุม
ตัวอย่างประโยค: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
v strip
คำอธิบาย: เอาออก (ใช้แก่เครื่องแต่งตัวที่นุ่งห่มหรือคลุมอยู่)
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , ปลด , แก้
คำที่เกี่ยวข้อง: remove , take off , cast off
คำตรงข้าม: ใส่ , คลุม
ตัวอย่างประโยค: นางระบำค่อยๆ เปลื้องเสื้อผ้าออกทีละชิ้น
v relieve
คำอธิบาย: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ปลด , ปลดเปลื้อง , ขจัดปัดเป่า
คำที่เกี่ยวข้อง: allay , alleviate , dispel , remove
ตัวอย่างประโยค: คำพูดปลอบใจช่วยเปลื้องความทุกข์และคลายความเจ็บปวดได้เกือบหมดสิ้น

คำที่มี "เปลื้อง" ในคำ


เปลื้องผ้า v strip off
คำอธิบาย: เอาเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกายจนหมด
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , ปลด , เปลือย , แก้ผ้า , เลิกผ้า
คำตรงข้าม: ใส่
ตัวอย่างประโยค: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป

เปลื้องผ้า v undress
คำอธิบาย: ถอดเครื่องนุ่งห่มออกจากร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: ถอด , ปลด , แก้ผ้า
คำตรงข้าม: ใส่
ตัวอย่างประโยค: เธอเปลื้องผ้าออกทีละชิ้นจนเหลือกางเกงในตัวเดียวเดินเต้นเดินส่ายไป

ปลดเปลื้อง v release
คำอธิบาย: ทำให้หลุดพ้นเพื่อแบ่งเบาหรือให้หมดไป
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้หลุดพ้น , บรรเทา , ช่วยเหลือ
ตัวอย่างประโยค: ฝูงชนรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของพวกเขาค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top