เปลือย

ภาษาอังกฤษ


v uncover
ความหมายเหมือนกับ: เปิด , เปิดเผย , เปิดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: reveal , expose
คำตรงข้าม: ปิด , ปกปิด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น
v be stripped naked
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , แก้ผ้าแก้ผ่อน , เปลื้อง
คำที่เกี่ยวข้อง: undress , unclothe , strip , be nude
คำตรงข้าม: ปิด
ตัวอย่างประโยค: บนฟลอร์กลางบาร์นั้นพวกหล่อนสี่ห้าคนเปลือยเรือนร่าง ยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง
adj bare
คำตรงข้าม: ปิด
ตัวอย่างประโยค: เขาหย่อนตัวลงน้ำยกเข่งขึ้นวางบนบ่าย่ำเท้าเปลือยลุยน้ำลึกครึ่งเข่า
adj nude
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , ล่อนจ้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: bare , naked , undressed
คำตรงข้าม: ปิด
ตัวอย่างประโยค: ดาราดังในฮอลลีวู้ดหลายคนเคยเป็นนางแบบเปลือยในนิตยสารเพลย์บอย
v uncover
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรปิดบัง
ความหมายเหมือนกับ: เปิด , เปิดเผย , เปิดใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: bare , reveal , expose
คำตรงข้าม: ปกปิด
ตัวอย่างประโยค: ผู้ถูกสัมภาษณ์ได้เปลือยความในใจจนหมดสิ้น
v strip
คำอธิบาย: ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , แก้ผ้า , แก้ผ้าแก้ผ่อน , เปลื้อง , เปลือยเปล่า
คำที่เกี่ยวข้อง: undress , unclothe , expose , uncover
คำตรงข้าม: ปิด
ตัวอย่างประโยค: บนฟลอร์กลางบาร์นั้น พวกหล่อนสี่ห้าคนกำลังเปลือยเรือนร่างยักย้ายส่ายกายตามเสียงเพลง
adj nude
คำอธิบาย: ที่ไม่มีอะไรปกปิดร่างกาย
ความหมายเหมือนกับ: เปลือยกาย , ล่อนจ้อน
คำที่เกี่ยวข้อง: bare , naked , undressed
ตัวอย่างประโยค: ดาราดังในฮอลลีวู้ดหลายคนเคยเป็นนางแบบเปลือยในนิตยสารเพลย์บอยมาแล้ว