เปลี่ยนเป็น

ภาษาอังกฤษ


v become
ความหมายเหมือนกับ: แปลงเป็น
คำที่เกี่ยวข้อง: change to , turn into