เปลี่ยนเป็น

ภาษาอังกฤษ


v become
ความหมายเหมือนกับ: แปลงเป็น
คำที่เกี่ยวข้อง: change to , turn into


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top