เบ่งเสียง

ภาษาอังกฤษ


v shout
ความหมายเหมือนกับ: แผดเสียง
คำที่เกี่ยวข้อง: bellow , bawl , cry out , holler , yell´ roar


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top