เบื้องต้น

ภาษาอังกฤษ


n preliminary
ความหมายเหมือนกับ: ขั้นแรก , ระดับต้น , ช่วงต้น
คำที่เกี่ยวข้อง: initial
คำตรงข้าม: ขั้นสุดท้าย
n primary
ความหมายเหมือนกับ: แรก , ดั้งเดิม
คำที่เกี่ยวข้อง: fundamental
adj first
ความหมายเหมือนกับ: ประถม , ที่หนึ่ง , ทีแรก , ฐาน , ขั้นแรก , เริ่มแรก , แรก
คำที่เกี่ยวข้อง: primary , initial , original
คำตรงข้าม: ท้าย , ปลาย
adj primary
คำที่เกี่ยวข้อง: preliminary , initial , first