เบือ

ภาษาอังกฤษ


adv lot
คำอธิบาย: อย่างมากมายเกลื่อนกลาด (ใช่แก่กริยาตาย)
ความหมายเหมือนกับ: เกลื่อนกลาด
ตัวอย่างประโยค: การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสามารถฆ่าชีวิตผู้คนให้ล้มตายเป็นเบือได้

คำที่มี "เบือ" ในคำ


เบือนหน้า v turn one´s head
คำอธิบาย: หันหน้าหนีไปอีกทาง
ความหมายเหมือนกับ: เมินหน้า
คำตรงข้าม: ประจันหน้า , ประชันหน้า , ประเชิญหน้า , เผชิญหน้า
ตัวอย่างประโยค: เขาพยายามข่มความรู้สึกเหล่านั้นด้วยการทำเป็นแสร้งเบือนหน้าไปทางอื่นเสีย

เบือ v turn; away
คำอธิบาย: หันหน้าหนีไปทางอื่น
คำตรงข้าม: มอง , จ้อง
ตัวอย่างประโยค: ผมรีบเบือนหน้าหนี เพราะรู้ตัวว่าเสียรู้เด็ก

เป็นเบือ adv in thousands
ความหมายเหมือนกับ: มากมาย , เกลื่อนกลาด
คำตรงข้าม: น้อย
ตัวอย่างประโยค: การรั่วไหลของสารกัมมันตรังสีสามารถฆ่าชีวิตผู้คนได้เป็นเบือ

สากกะเบือ n pestle
คำอธิบาย: สากไม้สำหรับตำข้าวเบือหรือน้ำพริก ใช้คู่กับครกกะเบือ
หน่วยนับ: อัน
ความหมายเหมือนกับ: สาก , ไม้ตีพริก
ตัวอย่างประโยค: ไอ้ยอดเผ่นหนีสากกะเบือที่แม่มันเขวี้ยงตามมาแทบไม่ทัน

ตายเป็นเบือ v die in a great number
คำอธิบาย: ตายมากมายเกลื่อนกลาดไปเหมือนถูกยาเบื่อ
ตัวอย่างประโยค: สงครามครั้งนี้จะยืดเยื้อกินเวลานานนับเดือนและคงจะมีคนตายเป็นเบือนับหมื่นนับแสน

บิดเบือ v distort
คำอธิบาย: ทำให้ผิดแผกไปจากข้อเท็จจริง, ทำให้ผิดแผกแปลกไปจากเดิมหรือจากข้อเท็จจริง
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: ่เขาพยายามบิดเบือนความจริงให้เห็นว่าเขาไม่ได้ทำผิดต่อผู้อื่น

ครกกระเบือ n mortar
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ครกค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top