เบิกบาน

ภาษาอังกฤษ


v be joyful
ความหมายเหมือนกับ: แช่มชื่น , สดใส
คำที่เกี่ยวข้อง: be delighted , be cheerful , be hilarious , be happy , be merry
ตัวอย่างประโยค: อารมณ์ของชายชราเบิกบานมากขึ้นเมื่อได้เห็นหลานๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน
adj happily
ความหมายเหมือนกับ: แช่มชื่น , สดใส
คำที่เกี่ยวข้อง: joyfully , delighted , cheerfully , hilariously , merrily
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ยิ้มหัวเราะกันอย่างเบิกบาน