เบิกบาน

ภาษาอังกฤษ


v be joyful
ความหมายเหมือนกับ: แช่มชื่น , สดใส
คำที่เกี่ยวข้อง: be delighted , be cheerful , be hilarious , be happy , be merry
ตัวอย่างประโยค: อารมณ์ของชายชราเบิกบานมากขึ้นเมื่อได้เห็นหลานๆ เล่นกันอย่างสนุกสนาน
adj happily
ความหมายเหมือนกับ: แช่มชื่น , สดใส
คำที่เกี่ยวข้อง: joyfully , delighted , cheerfully , hilariously , merrily
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ยิ้มหัวเราะกันอย่างเบิกบาน

คำที่มี "เบิกบาน" ในคำ


เบิกบานใจ adv joyfully
คำอธิบาย: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
ความหมายเหมือนกับ: แช่มชื่น , สดใส , สบายใจ , แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย

เบิกบานใจ v be delighted
คำอธิบาย: รู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
ความหมายเหมือนกับ: แช่มชื่น , สดใส , สบายใจ , แจ่มใส
ตัวอย่างประโยค: เขาเบิกบานใจเป็นที่สุดเมื่อรู้ว่าผู้หญิงที่เขาแอบรักตอบรับรักเขาแล้ว

เบิกบานใจ adv be in high spirits
คำอธิบาย: อย่างรู้สึกสุขสดชื่นแจ่มใส
ความหมายเหมือนกับ: แช่มชื่น , สดใส , สบายใจ , แจ่มใส
คำตรงข้าม: ห่อเหี่ยวใจ
ตัวอย่างประโยค: ผมเห็นเธอยิ้มอย่างเบิกบานใจแล้วก็พลอยมีความสุขไปด้วย

ความเบิกบาน n joyfulness
ความหมายเหมือนกับ: ความชื่นบาน , ความสดใส
คำตรงข้าม: ความเศร้า , ความทุกข์
ตัวอย่างประโยค: บุคลิกภาพของเขามีอารมณ์ศิลปินและความเบิกบานแจ่มใสอยู่เป็นนิจ

อย่างเบิกบาน adv joyfully
ความหมายเหมือนกับ: อย่างสนุกสนาน
คำตรงข้าม: อย่างเบื่อหน่าย

ไม่เบิกบาน adj not happy
ความหมายเหมือนกับ: ไม่แจ่มใส , ไม่สดชื่น

ไม่เบิกบาน v be not cheerful
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ร่าเริง , ไม่แจ่มใส , ไม่สดชื่น

ความเบิกบานใจ n happiness
ความหมายเหมือนกับ: ความสบายใจ
คำตรงข้าม: ความทุกข์ใจ

ไม่เบิกบาน v be dull
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ผ่องใส , ไม่แจ่มใส , ไม่สดชื่น , หมอง , หม่น , ขมุกขมัว

ไม่เบิกบาน adj dim
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ผ่องใส , ไม่แจ่มใส , ไม่สดชื่น , หมอง , หม่น , ขมุกขมัว , สลัว

ไม่เบิกบาน v be dull
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ผ่องใส , ไม่แจ่มใส , ไม่สดชื่น , หมอง , หม่น , ขมุกขมัว , สลัว

ไม่เบิกบาน adj dim
ความหมายเหมือนกับ: ไม่ผ่องใส , ไม่แจ่มใส , ไม่สดชื่น , หมอง , หม่น , ขมุกขมัว , สลัว

ทำให้เบิกบาน v console
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้พึงใจ , ทำให้พอใจ , เอาอกเอาใจ , ทำให้สบายใจ

ความเบิกบานใจ n merriment
ความหมายเหมือนกับ: ความรื่นเริงใจ , ความสนุกสนาน

ความเบิกบานใจ n pleasantness
คำตรงข้าม: ความสลดใจ , ความปวดร้าวใจ , ความเศร้าใจค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top