เบาใจ

ภาษาอังกฤษ


v be relieved
ความหมายเหมือนกับ: หมดกังวล , โล่งอก
คำที่เกี่ยวข้อง: feel relieved , be carefree , be at ease , be relaxed
คำตรงข้าม: หนักใจ , หนักอกหนักใจ
v be relieved
ความหมายเหมือนกับ: โล่งใจ , หมดกังวล
คำที่เกี่ยวข้อง: feel relieved
คำตรงข้าม: หนักอก , หนักใจ , หนักอกหนักใจ
adv relievedly
ความหมายเหมือนกับ: โล่งใจ , หมดกังวล
คำที่เกี่ยวข้อง: without worry or anxiety
คำตรงข้าม: หนักอก , หนักใจ , หนักอกหนักใจ
v feel relieved
ความหมายเหมือนกับ: สบายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: have a sense of relief , comfort , console , be at ease , be relaxed


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top