เบน

ภาษาอังกฤษ


adv askew
ความหมายเหมือนกับ: เฉ
คำที่เกี่ยวข้อง: obliquely , slantingly
คำตรงข้าม: ตรง
ตัวอย่างประโยค: พ่อเฒ่านั่งคุกเข่า เอาผ้าขาวม้าพาดเฉียงไหล่ ประนมมือ เอ่ยเอื้อนบทสวดด้วยเสียงอันสดใส
v turn around
คำอธิบาย: เหหรือทำให้เหไปข้างใดข้างหนึ่ง
ความหมายเหมือนกับ: เฉ , เห
คำที่เกี่ยวข้อง: shift , turn back , turn away
ตัวอย่างประโยค: คนขับเบนหัวเรือออกไปทางฝั่งทิศใต้เพื่อรับลม