เน้น

ภาษาอังกฤษ


v emphasize
คำอธิบาย: ทำให้หนักแน่นเพื่อให้เห็นความสำคัญ (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น เน้นถ้อยเน้นคำ
ความหมายเหมือนกับ: เน้นย้ำ , ย้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: stress , accentuate , highlight , play up , underline
ตัวอย่างประโยค: มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่กำลังทำอยู่เวลานี้ได้เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาสถาบันการเงินการขาดสภาพคล่อง