เน้น

ภาษาอังกฤษ


v emphasize
คำอธิบาย: ทำให้หนักแน่นเพื่อให้เห็นความสำคัญ (ใช้แก่กริยาพูด) เช่น เน้นถ้อยเน้นคำ
ความหมายเหมือนกับ: เน้นย้ำ , ย้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: stress , accentuate , highlight , play up , underline
ตัวอย่างประโยค: มาตรการต่างๆ ของรัฐบาลที่กำลังทำอยู่เวลานี้ได้เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยเฉพาะปัญหาสถาบันการเงินการขาดสภาพคล่อง

คำที่มี "เน้น" ในคำ


เน้นหนัก v stress
คำอธิบาย: ให้ความสำคัญ
ความหมายเหมือนกับ: เน้น , เน้นย้ำ
ตัวอย่างประโยค: คำสอนของขงจื้อเน้นหนักที่ความเป็นผู้มีศีลธรรมดีงามและศีลธรรม

เน้นย้ำ v repeat
คำอธิบาย: บอกซ้ำให้แน่ใจ
ความหมายเหมือนกับ: ย้ำ , เน้น
ตัวอย่างประโยค: ผู้ทำค่ายต้องเน้นย้ำความเข้าใจกับเยาวชนเสียใหม่

มุ่งเน้น v emphasize
คำอธิบาย: ให้ความสนใจกับสิ่งนั้นเป็นพิเศษ
ความหมายเหมือนกับ: เน้น
คำตรงข้าม: มองข้าม
ตัวอย่างประโยค: วิธีการสอนแบบนี้ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดและแสดงความคิดเห็นมากกว่าเป็นผู้ฟัง

การเน้น n repetition
ความหมายเหมือนกับ: การทำซ้ำๆค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top