เนี้ยบ

ภาษาอังกฤษ


adv perfectly
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , เริ่ด
คำที่เกี่ยวข้อง: superbly , excellently
ตัวอย่างประโยค: เธอออกเสียงภาษาอังกฤษได้เนี้ยบจนฝรั่งอาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top