เท่ากัน

ภาษาอังกฤษ


v equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม , เสมอภาค
v equilibrium
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม , เสมอภาค
v be balanced
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน
v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be equivalent to , be the same as
v be equal to
ความหมายเหมือนกับ: พอๆ กัน , เสมอกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: be equivalent to , be comparable
adj equal
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน , เท่าเทียมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: same , identical
คำตรงข้าม: แตกต่างกัน
adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน , ทัดเทียมกัน , เท่าเทียมกัน
v be equal
คำที่เกี่ยวข้อง: be even , be balanced
adv equal
ความหมายเหมือนกับ: เท่าเทียม
คำที่เกี่ยวข้อง: on a par with , on a level with
v equal
ความหมายเหมือนกับ: เทียบเท่า , เท่า , เสมอ , สมดุล , เท่าเทียม
คำที่เกี่ยวข้อง: be equivalent to , be tantamount to
v balance
ความหมายเหมือนกับ: เสมอกัน , ทัดเทียมกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: equal

คำที่มี "เท่ากัน" ในคำ


เท่าไหร่เท่ากัน adv limitless
คำอธิบาย: จะเสียไปเท่าไหร่ก็ยอม
ความหมายเหมือนกับ: สู้ไม่อั้น
ตัวอย่างประโยค: บริษัททุ่มเงินเท่าไหร่เท่ากันเพื่อโฆษณาสินค้าตัวใหม่

ความเท่ากัน n equality
ความหมายเหมือนกับ: ความเท่าเทียมกัน

เทียบเท่ากัน adv equally
ความหมายเหมือนกับ: เทียมบ่าเทียมไหล่ , เท่าเทียมกัน
คำตรงข้าม: เหลื่อมล้ำกัน

ไม่เท่ากัน adj rough
ความหมายเหมือนกับ: ขรุขระ

ความเท่ากัน n balance
ความหมายเหมือนกับ: ความเสมอกัน , ความทัดเทียมกันค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top