เที่ยว

ภาษาอังกฤษ


v travel
คำอธิบาย: ไปไหนๆ เพื่อความเพลิดเพลินตามสบาย, เตร็ดเตร่ไปเพื่อหาความสนุกเพลิดเพลินตามที่ต่างๆ
ความหมายเหมือนกับ: ท่องเที่ยว , เตร็ดเตร่
คำที่เกี่ยวข้อง: make a trip , tour , wander , journey , voyage , roam
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลทุ่มงบประมาณเพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทย
n trip
คำอธิบาย: เรียกการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ ว่า เที่ยว
ความหมายเหมือนกับ: รอบ
คำที่เกี่ยวข้อง: time
ตัวอย่างประโยค: รถสองแถวเที่ยวสุดท้ายออกเวลาสี่ทุ่ม
clas time
คำอธิบาย: ลักษณนามของการไปยังที่ซึ่งกำหนดไว้ครั้งหนึ่งๆ หรือไปกลับรอบหนึ่งๆ
คำที่เกี่ยวข้อง: sortie , trip , run
ตัวอย่างประโยค: ผมไปอเมริกามาแล้วสองเที่ยว
v search for
คำอธิบาย: กิริยาที่ไปที่โน่นที่นี่เรื่อยไป, มักใช้พูดประกอบกับกริยาอื่น
คำที่เกี่ยวข้อง: scout around , look for
ตัวอย่างประโยค: ผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เที่ยวเสาะหาผู้ที่จะเป็นนางเอก
n time
ความหมายเหมือนกับ: ครั้ง
ตัวอย่างประโยค: พรรคได้รับความสำเร็จเกินคาดเมื่อสามารถคว้าชัยชนะในการเลือกตั้งเที่ยวนี้ถึง 5 เขตเลือกตั้ง