เทียนบ้าน

ภาษาอังกฤษ


n species of balsam plant
ความหมายเหมือนกับ: ต้นเทียน
คำที่เกี่ยวข้อง: Impatiens balsamina (Balsaminaceae)