เทวัญ

ภาษาอังกฤษ


n god
คำอธิบาย: พวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์
คำที่เกี่ยวข้อง: group of gods , divinity , deity , angel , deva , miracle worker , goddess