เทวนารี

ภาษาอังกฤษ


n angel
ความหมายเหมือนกับ: นางสวรรค์ , เทพธิดา , นางอัปสร
คำที่เกี่ยวข้อง: fairy , goddess
คำตรงข้าม: เทวดา , เทพบุตร