เทวดา

ภาษาอังกฤษ


n god
คำอธิบาย: พวกชาวสวรรค์ที่มีตาทิพย์ หูทิพย์ และกินอาหารทิพย์
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: เทพ , เทพดา , เทพยดา , เทวะ , เทวัญ , สุร , สุรารักษ์
คำที่เกี่ยวข้อง: goddess , angel
ตัวอย่างประโยค: ศาสนาพราหมณ์นับถือธรรมชาติและอำนาจของธรรมชาติในนามของเทพหรือเทวดา