เทพบุตร

ภาษาอังกฤษ


n god
คำอธิบาย: เทวดาผู้ชาย
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: เทพยดา , เทวดา
คำที่เกี่ยวข้อง: male deity , angel , divinity
คำตรงข้าม: เทพธิดา
ตัวอย่างประโยค: เมื่อปู่เจ้าลาวตายไปแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์