เทพธิดา

ภาษาอังกฤษ


n goddess
คำอธิบาย: เทวดาผู้หญิง
หน่วยนับ: องค์
ความหมายเหมือนกับ: นางฟ้า
คำที่เกี่ยวข้อง: angel , female deity , demigoddess , dryad , fury , muse
ตัวอย่างประโยค: นางมณีเมขลาเป็นเทพธิดาองค์หนึ่ง