เถาเงาะ

ภาษาอังกฤษ


n Tetrastigma campylocarpum
ความหมายเหมือนกับ: กระโปรงทอง , เงาะป่า , กะทกรก , หญ้ารกช้าง , เถาสิงโต


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top