เต้ารับ

ภาษาอังกฤษ


n socket
คำอธิบาย: อุปกรณ์ไฟฟ้า มีรู 2 รู สำหรับเต้าเสียบ เพื่อให้กระแสไฟฟ้าเคลื่อนที่ผ่านเข้าสู่เครื่องใช้ไฟฟ้าได้ครบวงจร
หน่วยนับ: เต้า