เต็มเปี่ยม

ภาษาอังกฤษ


v be full of
ความหมายเหมือนกับ: เพียบพร้อม , บริบูรณ์
คำที่เกี่ยวข้อง: be perfect
คำตรงข้าม: พร่อง
ตัวอย่างประโยค: เมื่อสมัยสามียังอยู่ในราชการ ครอบครัวของเขาเต็มเปี่ยมไปด้วยทรัพย์และยศ
adv fully
คำอธิบาย: มากเต็มที่
ความหมายเหมือนกับ: ท่วมท้น
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , wholly , entirely
ตัวอย่างประโยค: พ่อหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่า วันนี้ลูกหลานที่อยู่ไกลต้องกลับมาเยี่ยมบ้านกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top