เต็มที่

ภาษาอังกฤษ


adv to the utmost
ความหมายเหมือนกับ: เต็มกำลัง , เต็มขนาด , สุดความสามารถ
คำที่เกี่ยวข้อง: with all one´s might or capability , to the full
ตัวอย่างประโยค: ถึงจะแพ้ก็ช่าง แต่เราก็ได้ทำเต็มที่แล้ว