เต็มที่

ภาษาอังกฤษ


adv to the utmost
ความหมายเหมือนกับ: เต็มกำลัง , เต็มขนาด , สุดความสามารถ
คำที่เกี่ยวข้อง: with all one´s might or capability , to the full
ตัวอย่างประโยค: ถึงจะแพ้ก็ช่าง แต่เราก็ได้ทำเต็มที่แล้ว

คำที่มี "เต็มที่" ในคำ


อย่างเต็มที่ adv extremely
คำอธิบาย: อย่างเต็มกำลัง, อย่างเต็มความสามารถ
ความหมายเหมือนกับ: อย่างมาก
คำตรงข้าม: เล็กน้อย
ตัวอย่างประโยค: หล่อนทุ่มเทให้กับการแสดงอย่างเต็มที่ทุกครั้ง ไม่ว่าจะได้รับบทบาทเป็นอะไรค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top