เตรียม

ภาษาอังกฤษ


v prepare
คำอธิบาย: จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทำไว้ล่วงหน้า
ความหมายเหมือนกับ: จัดแจง , จัด , จัดเตรียม , ตระเตรียม
คำที่เกี่ยวข้อง: get ready , make ready , organize , arrange
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ