เด่นชัด

ภาษาอังกฤษ


adv clearly
ความหมายเหมือนกับ: ชัด , เด่น , ชัดแจ้ง , ชัดเจน , แจ่มแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: distinctly , obviously , clearly , evidently , apparently , vividly
คำตรงข้าม: คลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค: ความเคลื่อนไหวของขบวนการก่อการร้ายนี้ก่อรูปเด่นชัดรุนแรงขึ้นราวช่วง1-2สัปดาห์ก่อน
v be clear
ความหมายเหมือนกับ: ชัดแจ้ง , ชัด , เด่น , ชัดเจน , แจ่มแจ้ง
คำที่เกี่ยวข้อง: become apparent , be obvious , be evident , be vivid
คำตรงข้าม: คลุมเครือ
ตัวอย่างประโยค: บทบาทของรัฐมนตรีหญิงเริ่มเด่นชัดขึ้นหลังจากเข้ามาแก้ไขปัญหาเด็กและสตรี


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top