เด็ด

ภาษาอังกฤษ


v pick
คำอธิบาย: ทำให้ขาดด้วยเล็บหรือนิ้ว
ความหมายเหมือนกับ: หัก , เก็บ , ปลิด
คำที่เกี่ยวข้อง: pluck , nip off , take away , pinch off
ตัวอย่างประโยค: ห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้ในสวนสาธารณะ
adj excellent
ความหมายเหมือนกับ: เยี่ยม , ยอด , ดี , เลิศ , เยี่ยมยอด
คำที่เกี่ยวข้อง: wonderful , superb , marvelous , splendid
คำตรงข้าม: ห่วย , แย่
ตัวอย่างประโยค: นักมวยยังไม่ได้ปล่อยหมัดเด็ดของเขา
adv absolutely
ความหมายเหมือนกับ: ทีเดียว , เป็นอันขาด
คำที่เกี่ยวข้อง: completely , decidedly , for certain , certainly , unquestionably
ตัวอย่างประโยค: ผมไม่เอาเขาเด็ด