เดือดร้อน

ภาษาอังกฤษ


v be in trouble
ความหมายเหมือนกับ: กระวนกระวาย , ไม่เป็นสุข , เป็นทุกข์ , กังวล , กลุ้มใจ , หนักใจ , ร้อนใจ , กลัดกลุ้ม
คำที่เกี่ยวข้อง: be distressed , be vexed , be worried , be tormented
คำตรงข้าม: สบาย
ตัวอย่างประโยค: ขณะนี้คนทั้งประเทศเดือดร้อนกันไปหมดตั้งแต่เศรษฐกิจของประเทศตกต่ำ