เดียว

ภาษาอังกฤษ


adj only
คำอธิบาย: หนึ่งเท่านั้นไม่มีอื่นอีก
ความหมายเหมือนกับ: เดี่ยว , โดด , หนึ่งเดียว , โทน
คำที่เกี่ยวข้อง: sole , one only , single
ตัวอย่างประโยค: มีนักบินเพียงคนเดียวที่รอดชีวิต