เซื่องซึม

ภาษาอังกฤษ


v be not enthusiastic
ความหมายเหมือนกับ: เฉื่อยชา
คำที่เกี่ยวข้อง: be not eager , be not fervent , be not agog , be not ardent
คำตรงข้าม: กระตือรือร้น , กระปรี้ประเปร่า , กระฉับกระเฉง
v be lifeless
ความหมายเหมือนกับ: ซึมเศร้า , เหงาหงอย
คำที่เกี่ยวข้อง: be dull , be listless , be sluggish , be lethargic , be flat
คำตรงข้าม: สนุกสนาน , ร่าเริง , สดใส , มีชีวิตชีวา
v be sleepy
ความหมายเหมือนกับ: ง่วง , ง่วงซึม , ซึม , ซึมเซา , ง่วงงุน
คำที่เกี่ยวข้อง: be drowsy , be somnolent , be dozy
คำตรงข้าม: กระปรี้กระเปร่า , กระฉับกระเฉง
v be drowsy
ความหมายเหมือนกับ: ง่วง , ง่วงนอน , ซึม , ซึมเซา , ง่วงซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: be sleepy , be dozy , be somnolent , be listless
คำตรงข้าม: ตื่นตัว , ว่องไว , กระฉับกระเฉง , กระปรี้กระเปร่า
adv slothful
ความหมายเหมือนกับ: เซื่องๆ , เฉื่อยชา , ซึมเซา
คำที่เกี่ยวข้อง: sluggish , slow , inactive , tardy , indolent
คำตรงข้าม: ว่องไว , กระฉับกระเฉง , กระตือรือร้น
v be slightly dizzy or giddy
ความหมายเหมือนกับ: ซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: be slow and dazed , be inactive and drowsy
คำตรงข้าม: กระปรี้กระเปร่า , ร่าเริง
adv lethargically
ความหมายเหมือนกับ: ซึมเซา , ซึม
คำที่เกี่ยวข้อง: drowsily , sleepily , lazily
คำตรงข้าม: กระฉับกระเฉง , กระปรี้กระเปร่า
v dull
ความหมายเหมือนกับ: ซึมเซา , เหงาหงอย
คำที่เกี่ยวข้อง: stupefy , be listless
คำตรงข้าม: สดชื่น , ร่าเริง , แจ่มใส
adv drowsily
ความหมายเหมือนกับ: ซึมเซา , เหงาหงอย
คำที่เกี่ยวข้อง: dozily , lethargically , listlessly , inactively
คำตรงข้าม: สดชื่น , ร่าเริง , แจ่มใส
v drowsy
ความหมายเหมือนกับ: เฉื่อยชา , ไม่กระตือรือร้น , เหงาหงอย
คำที่เกี่ยวข้อง: dull , be inactive
คำตรงข้าม: กระตือรือร้น , กระปรี้ประเปร่า , กระฉับกระเฉง
v sadden
ความหมายเหมือนกับ: เศร้าหมอง , ไม่มีชีวิตชีวา , เหงาหงอย
คำที่เกี่ยวข้อง: be gloomy , depress , sorrow , grieve
คำตรงข้าม: สนุกสนาน , ร่าเริง , สดใส , มีชีวิตชีวา