เช้า

ภาษาอังกฤษ


n morning
ความหมายเหมือนกับ: เช้าตรู่ , อรุณรุ่ง , รุ่งสว่าง , รุ่งเช้า , ยามเช้า , ตอนเช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: forenoon
คำตรงข้าม: ค่ำ
ตัวอย่างประโยค: เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน

คำที่มี "เช้า" ในคำ


เช้านี้ n this morning
คำอธิบาย: เวลาเช้าของวันนี้
ความหมายเหมือนกับ: เช้าวันนี้
คำตรงข้าม: เย็นนี้
ตัวอย่างประโยค: จิตใจของเธอในเช้านี้เบิกบาน เพราะมีโอกาสได้สัมผัสกับลูกน้อยอย่างแท้จริง

เช้าตรู่ n dawn
คำอธิบาย: เวลาสางๆ, เวลาที่แสงเงินแสงทองขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งอรุณ , อรุณรุ่ง , ย่ำรุ่ง , รุ่งสว่าง , รุ่งสาง
คำตรงข้าม: ใกล้ค่ำ
ตัวอย่างประโยค: เช้าตรู่ของทุกวันที่ตื่นนอนจะต้องได้ยินเสียงแม่บ่นไม่หยุด

เช้ามืด n dawn
ความหมายเหมือนกับ: เช้าตรู่ , อรุณรุ่ง , ย่ำรุ่ง , รุ่งสว่าง , รุ่งสาง , รุ่งอรุณ
คำตรงข้าม: ใกล้ค่ำ
ตัวอย่างประโยค: เราเริ่มทำงานแต่เช้ามืด

เช้าวันนี้ n this morning
คำตรงข้าม: เย็นนี้

รถกระเช้า n cabin

อาหารเช้า n breakfast
คำอธิบาย: อาหารมื้อแรกของวัน
ความหมายเหมือนกับ: ข้าวเช้า
คำตรงข้าม: อาหารเย็น , อาหารค่ำ , ข้าวเย็น
ตัวอย่างประโยค: อาหารเช้าควรรับประทานในระหว่าง 7-8 น.

คอกระเช้า n round-necked sleeveless collar
คำอธิบาย: ลักษณะเสื้อคอกลม ตัวหลวม ไร้แขน และมีจีบรูดตรงคอ
ตัวอย่างประโยค: ป้านุ่งผ้าลายสวมคอกระเช้าเป็นผ้าดอกสีอ่อน

ตอนเช้า n morning
คำอธิบาย: เวลาระหว่างรุ่งสว่างกับสาย, เวลาตั้งแต่รุ่งสว่างถึงเที่ยง
ความหมายเหมือนกับ: เวลาเช้า , รุ่งอรุณ , เช้าตรู่ , รุ่งเช้า
คำตรงข้าม: ตอนดึก
ตัวอย่างประโยค: ในตอนเช้าของทุกวัน คุณตาจะเดินออกกำลังกายประมาณวันละ 15 นาที

แต่เช้า adv in the early morning
คำอธิบาย: ตั้งแต่จากเวลาเช้า
คำตรงข้าม: จรดเย็น
ตัวอย่างประโยค: เขาอยู่ที่ตลาดเกือบทั้งวัน ขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปจากบ้านแต่เช้า กว่าจะกลับมาก็ค่ำ

แต่เช้า adv early in the morning
ความหมายเหมือนกับ: เช้าตรู่
คำตรงข้าม: จนเย็น , จรดเย็น , ยันเย็น
ตัวอย่างประโยค: ถ้าไม่จำเป็นจริงๆ แล้ว ผมจะไม่ตื่นแต่เช้าหรอก นอกเสียจากว่าวันนั้นชีวิตมีเงื่อนไขจึงจะพยายามตื่น

ทำวัตรเช้า v pray in the morning
คำอธิบาย: ไหว้พระสวดมนต์ในตอนเช้า
คำตรงข้าม: ทำวัตรเย็น
ตัวอย่างประโยค: เช้าวันนั้นท่านไม่ลงทำวัตรเช้า ดังที่เคยปฏิบัติมาตลอด 45 พรรษา

กระเช้า n basket
หน่วยนับ: ใบ, ลูก
ความหมายเหมือนกับ: ตะกร้า
ตัวอย่างประโยค: วันนี้มีคนเอากระเช้าดอกไม้มาเยี่ยมผู้ป่วยที่เป็นตำรวจหลายกระเช้า

กระเช้าไฟฟ้า n cable car
หน่วยนับ: เครื่อง
ตัวอย่างประโยค: แทนที่จะเดินขึ้นไปให้เหนื่อย ฉันว่าเราขึ้นกระเช้าไฟฟ้าไปดีกว่า

กระเช้าสวรรค์ n Ferris wheel
หน่วยนับ: เครื่อง
ความหมายเหมือนกับ: ชิงช้าสวรรค์
ตัวอย่างประโยค: เด็กๆ ชอบนั่งกระเช้าสวรรค์เวลามีงานวัด

เมื่อเช้านี้ n this morning

ยามเช้า n morning
ความหมายเหมือนกับ: เช้า , ตอนเช้า , รุ่งเช้า , รุ่งแจ้ง
คำตรงข้าม: ค่ำ , พลบค่ำ
ตัวอย่างประโยค: แดดอ่อนยามเช้าสาดแสงสีสวย เช่นเดียวกับจิตใจของเธอ

รุ่งเช้า n morning
คำอธิบาย: เวลาพระอาทิตย์เพิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แจ้ง , เช้า , รุ่งแจ้ง , รุ่งอรุณ
คำตรงข้าม: ค่ำ

หาเช้ากินค่ำ v live from hand to mouth
คำอธิบาย: หามาได้พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆ
ตัวอย่างประโยค: เด็กเกเรส่วนใหญ่จะมีบิดามารดาที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาอบรมบุตร

หาเช้ากินค่ำ v live from hand to mouth
คำอธิบาย: หามาได้พอประทังชีวิตไปวันหนึ่งๆ
ตัวอย่างประโยค: เด็กเกเรส่วนใหญ่จะมีบิดามารดาที่ต้องหาเช้ากินค่ำ ไม่มีเวลาอบรมบุตร

ข้าวเช้า n breakfast
คำตรงข้าม: อาหารเย็น , อาหารค่ำ , ข้าวเย็น

เวลาเช้า n morning
ความหมายเหมือนกับ: รุ่งอรุณ , เช้าตรู่ , รุ่งเช้า
คำตรงข้าม: ตอนดึก

ยามเช้ามืด adj very early
ความหมายเหมือนกับ: เวลาสาง , ยามฟ้าสางค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top