เช้า

ภาษาอังกฤษ


n morning
ความหมายเหมือนกับ: เช้าตรู่ , อรุณรุ่ง , รุ่งสว่าง , รุ่งเช้า , ยามเช้า , ตอนเช้า
คำที่เกี่ยวข้อง: forenoon
คำตรงข้าม: ค่ำ
ตัวอย่างประโยค: เช้าของทุกวันเด็กบ้านนี้จะตักบาตรก่อนไปโรงเรียน