เช่นเดียวกัน

ภาษาอังกฤษ


adv also
ความหมายเหมือนกับ: เหมือนกัน , ด้วย , เช่นกัน
คำที่เกี่ยวข้อง: as well , too
ตัวอย่างประโยค: คนไข้รายก่อนๆ ของเขาก็เสียชีวิตด้วยโรคนี้เช่นเดียวกัน


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top